Kurz odbornej prípravy na skúšku uchádzača o poľovný lístok 2021

Obvodná poľovnícka komora Trenčín plánuje v roku 2021 otvoriť kurz odbornej prípravy na skúšku uchádzača o poľovný lístok.    V prípade záujmu o tento kurz, kontaktujte kanceláriu OPK Trenčín kde vám poskytneme všetky potrebné informácie: – osobne v kancelárii OPK Trenčín, mobil: 0948 021 128, e-mail: trencin@opk.sk, alebo – poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku (scan) na e-mail (trencin@opk.sk), alebo do […]

Continue reading


ONLINE PREMIÉRA FILMU: MÁ POĽOVNÍCTVO ZMYSEL ?

Vážení kolegovia, priatelia prírody a poľovníctva, počas minulého roka sme sa, okrem práce vykonávanej v mediálnom priestore, venovali aj natáčaniu a zostavovaniu 1. časti dokumentu s názvom MÁ POĽOVNÍCTVO ZMYSEL? Jeho online premiéru budete môcť sledovať už 28.2.2021 o 10 hod. prostredníctvom Facebook-ovej stránky Slovenskej poľovníckej komory a Halali, resp. prostredníctvom YouTube kanála SPK official video a halalislovensko. Prostredníctvom TOHTO ODKAZU budú na FB […]

Continue reading


Zapojte sa do III. ročníka projektu ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie (KPŽP) SPK spolu s tvorcami TV magazínu Halali vyhlasujú od 1.2.-31.12.2021 už po 3-krát projekt Čistý revír = čistá príroda, ako pokračovanie úspešných predošlých ročníkov, kedy sa nám resp. Vám, podarilo vyzbierať už 370 ton odpadu! V minulom roku sa do výzvy zapojilo 30 užívateľov poľovných revíroch, z ktorých 23 požiadalo o […]

Continue reading


Socio-ekonomický dopad zákazu používania olova v strelive na poľovníkov/poľovníctvo v Európe

Vážené kolegyne a kolegovia, návrh na úplný zákaz olova v strelive je na spadnutie. Aby za nás mohla Európska federácia poľovníckych organizácií (FACE – European Federation for Hunting and Conservation) argumentovať, chceme Vás požiadať o vyplnenie dotazníka (samozrejme anonymne) a dáta o používaní oloveného streliva. FACE spolupracuje so špecializovanou výskumnou spoločnosťou REACHLaw za účelom zistenia […]

Continue reading