Archív oznamov


Zrušenie niektorých vrcholových streleckých podujatí na úrovni SPK 

V prílohe zverejňujeme odporúčanie SPK na základe, ktorého boli zrušené všetky strelecké podujatia organizované OPK a OkO SPZ Trenčín a zároveň oznam o zrušení niektorých vrcholových streleckých podujatí na úrovni SPK.

Rušenie streleckých podujatí 2020

Opatrenia ÚVZ SR


POĽOVNÍCI A VČELÁRI POMÁHAJÚ KRAJINE

Tlačová správa – dohoda poľovníkov a včelárov

Včely v revíroch – video


Oznámenie

Vzhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s koronavírusom oznamujeme všetkým členom OPK Trenčín, že strelecké podujatia plánované OPK a OkO SPZ Trenčín na  rok 2020 sa neuskutočnia.

 Rušenie streleckých podujatí 2020                                                         Opatrenia ÚVZ SR


Oznam kancelárie OPK Trenčín a OkO SPZ Trenčín

Vedúca kancelárie OPK Trenčín a OkO SPZ Trenčín oznamuje, že od 11.05.2020 bude kancelária OPK Trenčín a OkO SPZ Trenčín opäť fungovať v normálnych úradných hodinách:

Po, Ut, Št, Pi: 06:30 – 14:00

St: 06:30 – 16:30

Obedňajšia prestávka: 11:00 – 12:00

Mobil: 0948 021 128

E-mail: trencin@opk.sk

 

Erika Janíková – vedúca kancelárie OPK Trenčín a OkO SPZ Trenčín


Poľovníci a priatelia prírody, poďte s nami do lesa!
Informujte nás o tom, čo práve teraz robíte v poľovníckom revíri, napr. o záchrane mláďat pred kosbami, prikrmovaní v čase núdze, zbere odpadu po nezodpovedných ľuďoch, čistení napájačiek a dopĺňaní vody v čase letných horúčav, výsevu políčok pre zver, vysádzaní stromov.
Staňte sa súčasťou nášho tímu, pošlite nám Vaše videá /na ŠÍRKU!/ na mail: halalislovensko@gmail.com a tvorte tak s nami lepší imidž slovenského poľovníctva!

Ukážme spoločne, čo všetko robíme v prospech prírody, pretože poľovníctvo má zmysel!

Výzva Slovenskej poľovníckej komory širokej  verejnostiVzhľadom na pandémiu koronavírusu a v súvislosti s prijatými opatreniami v súčasnosti zaznamenávame zvýšený pohyb verejnosti v prírode. V spojitosti s týmto javom pozorujeme aj zvýšený výskyt nevhodného a nezodpovedného správania sa k prírode. Preto apelujeme na širokú verejnosť: Správajte sa v prírode ohľaduplne !Výzva SPK širokej verejnostiVýzva SPK širokej verejnosti – video


V prílohe zverejňujeme výzvu prezídia SPK k meritu veci – vnadenie. Všetkých užívateľov poľovných revírov žiadame o zabezpečenie dodržiavania platných právnych predpisov v súvislosti s vnadením zveri. Výzva prezídia SPK – VNADENIEPredĺženie termínu akcie „Čistý revír = Čistá príroda“https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/cista-priroda-cisty-revir/1882-vyzva-ii-rocnik-cisty-revir-cista-priroda-2020.html


Opatrenia na úseku strelných zbraní a streliva v súvislosti s núdzovým stavom


!!! Zmena priebehu chovateľskej prehliadky z poľovníckej sezóny 2019 – 2020 !!!

Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2  („všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje sa organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. „) sa výstavná časť chovateľskej prehliadky z poľovníckej sezóny 2019 – 2020 dňa 21. a 22. 03. 2020 NEUSKUTOČNÍ.

Program hodnotiacej časti sa upravuje nasledovne:

– preberanie trofejí od užívateľov poľovných revírov dňa 13.03.2020 od 10:00 do 17:00 hod. v Kultúrnospoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach.

– vracanie trofejí užívateľom poľovných revírov dňa 15.03.2020 o 15:00 hod. v Kultúrnospoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach.   

OPK Trenčín sa vynasnaží zabezpečiť katalógy trofejovej zveri pre každého člena vykonávaného právo poľovníctva v poľovnom revíri nášho okresu.                                                                                                                

Ďakujeme za pochopenie tejto mimoriadnej situácie a prosíme o zdieľanie tejto informácie.

CHP 2019

USMERNENIE SPK o CHP


Oblastná výstava psov Kláštor pod Znievom 06.06.2020


Skúšky duričov OPK Trenčín.

V chladnom a hmlistom ráne 7.decembra 2019 sme sa zišli v PZ Sokolí kameň v katastri obce Chocholná – Velčice na skúškach duričov, ktoré zorganizovala OPK Trenčín.Bolo prihlásených 7 psíkov a ktomu prizvaný potrebný počet rozhodcov p. Ján Krchnavý, Štefan Lorenc, PharmDr. Zuzka Hoššová a  Vladko Rusnák. Na slávnostnom nástupe pred poľovačkou však prišli iba štyria psíci. Nuž napriek tomu sa šlo na spoločnú poľovačku. V dvoch pohonoch bolo diviakov pomenej než sa očakávalo, ale rozhodcovia posúdili všetkých psov. Po slávnostnom ukončení poľovačky sa posudzovali technické disciplíny.
Na druhý deň sa pokračovalo v diviačom oplotku a na poslednej disciplíne umelo založená stopa diviaka. Popoludní bolo vyhlásenie výsledkov skúšok . V III. cene skončili 3 psy a v II. cene skončil 1 psík. Nuž výsledky primerané výkonom. Treba si uvedomiť, že tieto skúšky sú náročne aj na psov aj na vodičov.
Zároveň je potrebné aby vodiči psíkov pristupovali zodpovedne k prihlasovaniu sa na skúšky ako aj ku samotným skúškam.
Chcem poďakovať PZ Sokolí kameň za poskytnutie revíru, aby psy mohli získať poľovnú upotrebiteľnosť, za spoluprácu pri samotnej príprave a organizovaní skúšok, za poskytnuté občerstvenie a dobrú náladu. Ďakujem všetkým ktorí pomohli.


Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) povoľuje

 mimoriadny lov

diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 16.01.2020 do 30.06.2020 vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenskej republiky. 


Vyrozumenie k ukončeniu doby platnosti mimoriadneho povolenia lovu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nám poslalo toto vyrozumenie k ukončeniu platnosti mimoriadneho povolenia lovu nasledovne:

z dôvodu nejasnosti ohľadom lovu zveri po skončení platnosti ministerstvom vydaného mimoriadneho povolenia lovu zveri v čase ochrany (vo viacerých okresoch je mimoriadne povolenie vydané do 31.1.2020, čo je piatok), Vás chceme upozorniť, že ustanovenie § 71 ods. 2 vyhlášky č. 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov sa na mimoriadne povolenie lovu v čase ochrany vydané podľa § 56 ods. 3 zákona č. 274/2009 z. z. o poľovníctve nevzťahuje.

Predmetné ustanovenie sa vzťahuje len na čas lovu uvedený v § 71 vyhlášky.

To znamená že tam, kde je mimoriadne povolenie vydané do 31.1. je posledným dňom lovu piatok 31.1. a v sobotu 1. februára už nie je možne loviť.

To isté samozrejme platí aj pri termíne 15.2. (sobota) resp. 29.2. (tiež sobota)!

Ukončenie mimoriadneho lovu_Vyrozumenie Min.pôdohospodárstva


Európska komisia smeruje k úplnému zákazu používania oloveného streliva

Slovenská poľovnícka komora a Českomoravská myslivecká jednota chránia práva poľovníkov v Slovenskej a Českej republike a s takto navrhovaným nariadením nemôžeme súhlasiť.
ČMMJ žiada zástupcu Českej republiky a MŽP, aby nedopustili prijatie tohto nepremysleného a nekoncepčného návrhu. V súlade so zásadami EÚ ohľadom „lepšej regulácie“ volá po zrozumiteľnom riešení, ktoré bude rešpektovať práva všetkých zúčastnených strán. Na Slovensku je zákaz používania olova na mokradiach zavedený prijatím zákona 274/2009 Z. z. v Česku je zákaz olova na mokradiach zavedený od roku 2011. Avšak tento nový návrh svojou zlou definíciou a obsahom presahuje ďaleko za hranice mokradí. 

Od roku 2015 Európska komisia (Komisia) pripravuje návrh zákazu používania oloveného streliva na mokradiach. Dôvodom je snaha zamedziť vnášanie olova do prírody. V minulom roku Komisia predstavila prvý návrh, ten však bol predmetom kritiky 6 členských štátov vrátane Českej republiky. Komisia návrh prepracovala a predložila tento rok nový. Revidovaný návrh nie je jednoznačný. Nie je vymedzená minimálna veľkosť mokradí.

Definícia toho, čo je považované za mokraď, je kľúčovým faktorom pri určovaní uskutočniteľnosti a vymáhateľnosti navrhovaného obmedzenia. Každá viditeľná voda, i napríklad kaluž s veľkosťou 50 cm2, môže byť definovaná ako mokraď. Pre strelca môže byť problematické v praxi posúdiť, či je oblasť mokraďou alebo nie.

Vymedzenie ochranného pásma smeruje k úplnému zákazu oloveného streliva

Viac informácií spolu s našimi stanoviskami nájdete na webe: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/1854-europska-komisia-smeruje-k-uplnemu-zakazu-pouzivania-oloveneho-streliva.html

Návrh EK_zákaz používania oloveného streliva na mokradiach


List prezidenta Slovenskej poľovníckej komory


AMO: AKTUÁLNE INFO K 14.1.2020
na linku nižšie nájdete doplnené všetky potrebné najnovšie informácie týkajúce sa AMO na Slovensku.
V skratke:

1️⃣ Do 9.1.2020 bolo na Slovensku potvrdených 35 pozitívnych prípadov u diviačej zveri.
2️⃣ Bola vytýčená nová nárazníková zóna na hranici s Poľskom a zrušená pôvodná, ktorá bola na hranici s ČR od roku 2017.
3️⃣ Zóny u domácich ošípaných boli preklasifikované do prílohy II – teda ako územie bez výskytu AMO u domácich ošípaných ale s výskytom u diviačej zveri.
4️⃣ Od 1.3.-31.11.2019 bolo na Slovensku ulovených 54 737 kusov diviačej zveri, čo je rádovo takmer o 15 tisíc viac ako v minulom roku.
5️⃣ Od 21.8.2019-14.1.2020 bolo užívateľom poľovných revírov odovzdaných 555 chladiarenských zariadení.


Predbežné skúšky farbiarov Antonstal 27.10.2019

Dňa 27. 10. 2019 OPK Trenčín v spolupráci s Lesy SR š. p. OZ Trenčín zorganizovali  predbežné skúšky farbiarov. V malebnom prostredí poľovníckeho zámočka Antonstál sa stretlo 8 vodičov so svojimi zverencami. Skúšky prebiehali v krásnom slnečnom počasí. Výkony a pripravenosť psov na skúšky  posudzovali Bc. Miroslav Kardoš a Zuzana Fedorová. V I. cene skončili 4 psíkovia, v II. cene dvaja a v III. cene jeden pes. Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou prácou pri príprave skúšok a tiež Lesom SR š. p. OZ Trenčín, že nám umožnili skúšky zorganizovať v ich PR Čerešienky.usmernenie držiteľov poľovných lístkov pri prezentácii fotografií úlovkov na sociálnych sieťach


Video: Príznaky AMO u diviačej zverizastavenie lovu vlka dravého 2019-2020Skúšky z vodnej práce v PS Hubert 7.9.2019

 

 

 


   Spoločné Zasadnutie rady RgO SPZ a OPK Trenčín 25.06.2019 Trenčianske Stankovce

 

 


Akciová Ponuka na sezónu 2019 Obora RadejovPlán kynologických akcii na rok 2019.

 

  1. 9. 2019 – farbiarske skúšky malých plemien – FSMP 25,-€
  2. 10. 2019 – farbiarske skúšky duričov – FD 25,-€
  3. 10. 2019 – predbežné skúšky farbiarov – PF 35,-€
  4. – 27. 10. 2019 – skúšky duričov – SD 40,-€
  5. – 8. 12. 2019 – skúšky duričov – SD 40,-€

 

Prihlášku na skúšky psov si môžete vyzdvihnúť v kancelárii OPK Trenčín (prípadne zašleme poštou).

Prihlášku je potrebné osobne doručiť do kancelárie OPK Trenčín minimálne mesiac pred konaním skúšok a zároveň je potrebné uhradiť poplatok za skúšky.


 

 


 

 

 

 

 


FARBIARSKE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové propozície FSMP


POĎAKOVANIE

Členovia poľovníckej spoločnosti PS Hubert v rámci svojho revíru Trenčianska Teplá, zorganizovali čistenie lesa v katastri obce Trenčianska Teplá. Výsledok ich snaženia je vidieť na fotografiách. Veľká vďaka patrí členom uvedenej poľovníckej spoločnosti, ktorí uvedenú akciu zabezpečili.


Dobrý deň.

 

Výnimočný človek, osobnosť, výnimočný čin alebo prínos pre spoločnosť. Stretávame sa s týmto fenoménom takpovediac dennodenne a v mnohých ľudských činnostiach. Tí, ktorých sa to bytostne dotýka, to pre svoju skromnosť a pokoru berú ako samozrejmosť, je však  požehnaním mať vo svojom okolí ľudí, ktorých konanie a činy obohacujú aj nás ostatných. Áno, milí priatelia poľovníci, s takýmito osobnosťami sa stretávame aj v poľovníctve, sú medzi nami, treba o nich hovoriť, jemne ich vystrčiť z davu a prejaviť im úctu a uznanie.

 

A práve preto magazín Poľovníctvo a rybárstvo v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou vyhlasujú celoslovenskú anketu Poľovník roka.

Cieľom ankety je okrem ocenenia osobností aj zvýšiť povedomie o prínose poľovníctva pre Slovensko, ako aj možnosť verejne odprezentovať prácu, výsledky a aktivity jednotlivcov a poľovníckych organizácií.

 

Preto by sme Vás radi týmto oslovili a vyzvali na spoluprácu, aby ste sa zapojili a nominovali svojich zástupcov a ľudí o ktorých si myslíte, že si toto prestížne uznanie zaslúžia. Prosíme, aby ste dali svojim kolegom informáciu o tento aktivite a aby sme tak spoločne vyzdvihli prácu všetkých poľovníkov. 

 

Do kategórie sa môže prihlásiť alebo byť nominovaný jednotlivec alebo organizácia. Zo všetkých prihlásených nominácií vyberú zástupcovia Slovenskej poľovníckej komory a redakcia magazínu Poľovníctvo a rybárstvo finálnych nominantov do každej kategórie. Celkových víťazov bude voliť odborná porota aj verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania. 

Výsledky ankety budú oficiálne vyhlásené v septembri 2019 na 29. ročníku celoslovenských poľovníckych slávností Dni sv. Huberta.

 

Viac informácií ako aj kategórie a prihlasovací formulár nájdete na www.polovnikroka.sk

 

Tešíme sa na Vaše prihlášky.

 


Monitoring vlka dravého-žiadosť o súčinnosť Vážení priatelia.

Viacerí z Vás sa dotazovali na možnosť absolvovať kurz preparovania.

RNDr. Michal Šilhár pripravil  dva základné kurzy, prvý zameraný na preparovanie vtákov, druhý na preparáciu cicavcov. Viac informácii a prihlášku môžete nájsť na :

web:  http://www.preparaty.sk
mail:  preparaty@preparaty.sk


Chovateľská prehliadka poľovníckej sezóny 2018/2019, Trenčianske Stankovce 30. – 31. 3. 2019

 

 

 

 


Rada RgO SPZ a konferencia OPK Trenčín 25.3.2019 Trenčianske Stankovce

 

 

 

 
Skúšky duričov 24. – 25. 11. 2018 PZ Ždánová Melčice

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Od začiatku decembra je v predaji nové vydanie Magazínu poľovníka. Môžete si ho objednať od autora Mirona Cerulu za cenu 8€


Vzorové stanovy PZ na stiahnutie.


Smernica o udeľovaní vyznamenaní SPZ


Spustenie projektu živá lúka

Od začiatku októbra bude na adrese www.zivaluka.sk dostupná aplikácia, ktorú poskytne Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s OZ ZELEŇ a bude slúžiť na elektronické ohlasovanie termínov kosby jarných krmovín poľnohospodármi, notifikáciu registrovaných užívateľov (poľovníkov aj dobrovoľníkov) o pripravovaných preventívnych akciách. Bezpečná dvojúrovňová registrácia. Rýchla komunikácia pomocou SMS /e-mailov. Možnosť koordinácie aktivít. Mapový grafický podklad pre presné vyznačenie a názornosť.


Ponuka odpudzovačov divej zveri

 

 


Rada RgO SPZ a konferencia OPK Trenčín 28.6.2018 Trenčianske Stankovce

 

 

 

 


Skúšky kandidátov z poľovníctva 23.6.2018 Trenčianske Jastrabie

 

 

 

 


Aktualizovaný informačný materiál k AMO 2018

 


Preteky sa uskutočnili za krásneho počasia a i priebeh bol plynulý. Zúčastnilo sa 33 pretekárov, ktorí bojovali o najlepšie výsledky. Víťazom sa stal Ing. Ján Kováčik. Preteky otvoril predseda RgO SPZ TN Ing. Juraj Mrázik, hlavný rozhodca Karol Ábel a pomocný rozhodca bol Marián Ábel a Ján Michalka. Organizačné zabezpečenie Daniel Matečný a technické zabezpečenie Daniel Plačko. Boli zabezpečené i ceny ktorých bolo 10 a jedna cena sa losovala zo všetkých pretekárov. Tú predseda RgO SPZ TN vylosoval a bolo to štartovné číslo 17 Vladimír Boor. Ceny zabezpečoval p. Matečný Daniel a hlavní sponzori cien boli: DETMAR Miloš Gúčik, Brokovnice s.r.o. MUDr. Vidan Jaroslav, IBO Igor Boledovič a RgO SPZ Trenčín. Veríme v takúto účasť aj na ďalšom ročníku. Výsledková listina B-100, 2018

Preteky sa uskutočnili za krásneho počasia a i priebeh bol plynulý.
Zúčastnilo sa 33 pretekárov, ktorí bojovali o najlepšie výsledky.
Víťazom sa stal Ing. Ján Kováčik. Preteky otvoril predseda RgO SPZ TN Ing. Juraj Mrázik,
hlavný rozhodca Karol Ábel a pomocný rozhodca bol Marián Ábel a Ján Michalka.
Organizačné zabezpečenie Daniel Matečný a technické zabezpečenie Daniel Plačko.
Boli zabezpečené i ceny ktorých bolo 10 a jedna cena sa losovala zo všetkých
pretekárov. Tú predseda RgO SPZ TN vylosoval a bolo to štartovné číslo 17 Vladimír Boor. Ceny zabezpečoval p. Matečný Daniel

a hlavní sponzori cien boli: DETMAR Miloš Gúčik, Brokovnice s.r.o. MUDr. Vidan Jaroslav, IBO Igor Boledovič a RgO SPZ Trenčín.
Veríme v takúto účasť aj na ďalšom ročníku.


Majstrovstvá okresu v M-400 Stará Turá 6.5.2018

 

 

 

 


Výsl. listina M400-2018

 

 

 

 

 


Propozície na majstrovstvá v M-400, OS-40 a B-50

 

 

 

 

 

 

 


Chovateľská prehliadka poľovníckej sezóny 2017/2018 Trenčianske Stankovce

 

 

 

 


Spoločné zasadnutie Rady RgO SPZ a OPK Trenčín 20.2.2018 Trenčianske Stankovce

 

 

 


Africký mor ošípaných

K tejto téme AMO sa vyjadrili viacerí odborníci na Rade SPZ v Žiline: Vzhľadom i na odborný
seminár o AMO v Nitre, kde sa všetci zhodli na tom, že AMO neobíde ani našu krajinu. Otázka,
je iba aká bude silná jeho intenzita. Táto nákaza bola zaznamenaná: v Litve 1276 infikovaných
diviakov AMO, Polsko 537 nakazených diviakov, na Morave 1 nakazený diviak a 119 prípadov
úhynov diviakov u ktorých bol AMO potvrdený v okrese Zlín, ďalšie prípady v Ukrajine
a Rumunsku. AMO neprepuká rýchlo, preto sa zistí s oneskorením, avšak to už bude
zamorené množstvo zveri a pravdepodobne i veľké územie. Najhoršie je, že neexistuje proti
nemu vakcína a v mäse alebo výrobkoch vírus prežíva i niekoľko rokov. Napr. v mrazenom
mäse 30 až 1000 dní (to sú skoro 3 roky). Už dnes na Slovensku zaznamenávame veľmi
výrazný pokles záujmu o divinu z diviačej zveri cca o polovicu. A taktiež cena jej diviny klesla
na cca 0,40 .- € za kg. Ak by bola početnosť diviačej zveri nižšia, intenzita rozšírenia sa
výrazne zníži. Bolo konštatované ak sa okamžite a výrazne nezníži početnosť diviačej zveri, je
viac ako isté, že na diviačiu zver na niekoľko rokov dopoľujeme. Nás vyhlásia za neschopných
riešiť situáciu. Ing. Lebocký konštatuje, že početnosť diviačej zveri sa u nás od roku 1967
znásobila 26 násobne a iba za posledných desať rokov sa početnosť zvýšila o 2,4 násobok,
čiže početnosť je príliš vysoká. Najvyššie stavy diviačej zveri v rámci Slovenska sú v okresoch
Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Púchov, Prievidza, Veľký Krtíš. Toto pre nás nie je lichotivé.
Zostáva na nás dokázať, že problém vieme riešiť. Mnohé okresy Slovenska už aktívne
zareagovali, darí sa im intenzívne loviť diviačiu zver a nezostáva nič iné len aby i všetky
ostatné okresy okamžite, tvrdo a nekompromisne zasiahli do populácie diviačej zveri
a početnosť začali radikálne znižovať. Ak to neurobíme isto to dopadne ako na Morave
a urobia to za nás policajti a vojaci. A my poľovníci budeme totálne mediálne potupení, že sme
úplne zlyhali a dokážeme, že sme vlastne zbytoční. Je nutné zužitkovať rýchlo čo najviac
diviačej zveri, lebo inak po prepuknutí AMO nastane dlhodobé strádanie v love, divine
i finančných príjmov z tejto zveri. V rámci Slovenska sú odhady na možné škody vyrátané na
viac ako 5 miliónov eur. Ďalšie straty z možnosti obhospodarovať daný druh zveri, z ukončenia
tradičných spoločných poľovačiek a zo zániku poľovníckeho turizmu sa považuje za
nevyčísliteľné. Navrhované úlohy pre poľovníkov. Populáciu diviačej zveri znížiť na absolútne
minimum, aby sa šírenie vírusu prirodzeným spôsobom čo najviac obmedzilo. Akékoľvek
obmedzenia lovu diviačej zveri dnes nie sú na mieste. Naopak musíme okamžite veľmi
intenzívne začať loviť všetky kategórie diviačej zveri a to bez obmedzenia i na spoločných
poľovačkách. Dospelá zver podľa plánu lovu a v kategórii diviača, lanštiak absolútne bez
obmedzenia počtu. Samozrejme pri dodržaní veterinárnych opatrení, odberom vzoriek
a vyšetrovaním ulovených jedincov. Hľadať i formy zvýhodnenia poľovníkov za ich intenzívny
lov diviačej zveri. Platí zákaz kŕmenia diviakov atraktívnym a dostupným spôsobom. Možné je
iba vykladanie krmiva na vnadiskách za účelom lovu a to maximálne kilogram jadrového krmiva
na vnadisko a deň, samozrejme mimo času núdze. Uskutočniť všetky povolené spoločné
poľovačky, lebo po prvom pozitívnom výskyte AMO sa už spoločné poľovačky zakážu a bude
začiatok zlého konca. Dôrazne upozornili na skutočnosť, že mnohí užívatelia PR mali
ustanovené značné finančné pokuty napr. za lov kanca alebo diviačice na spoločnej poľovačke,
že v súčasnosti je už takéto opatrenie neopodstatnené a i neprípustné. U domácich ošípaných
po prepuknutí AMO je až 100% úhyn. Informovať všetkých členov v poľovníckych
organizáciách o danej situácii a navrhovaných opatreniach.
Predseda OPK Trenčín Ing. Pavol ARPÁŠ
Predseda poľovníckej komisie OPK Trenčín Daniel MATEČNÝ 5. 12. 2017


Vážení kolegovia,

Prezídium Slovenskej poľovníckej komory a Odborná komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory schválila na svojom zasadnutí dňa 8.11.2017 Uznesením č. 6/2017 podporu projektu Živá lúka, ktorého autorom je OZ Zeleň.

Cieľom projektu Živá lúka je prevencia a záchrana mláďat pred poľnohospodárskymi prácami v jarných a letných mesiacoch kedy kosením lúk, trvalo trávnych porastov, lucerny a ďateliny dochádza k vysokým škodám na srnčej a malej zveri (predovšetkým zajacov a bažantov).

Týmto Vás chceme požiadať o distribúciu informácií o projekte Živá lúka a uvedeného linku s prepojením na dotazníkový formulár medzi poľovných hospodárov resp. užívateľov poľovných revírov, ktorí evidujú a vnímajú každoročné vysoké straty na lesnej a poľnej zveri.

Vyplnenie dotazníkového formulára nám poskytne informácie, ktoré budú vyhodnotené a použité ako základná informačná osnova k projektu „Živá lúka“. Projekt bude mať za úlohu vytvoriť mechanizmy na ochranu a predchádzanie týmto stratám.

Dotazník je vzhľadom na potrebu vyhodnotenia relevantných výsledkov nutné vyplniť najneskôr do 31.12.2017!

Link s prepojením na dotazníkový formulár nájdete na stránke OZ Zeleň: http://www.ozzelen.sk/#ZIVA_LUKA

Viac o projekte nájdete na našom webe SPK a na webe OZ Zeleň: http://polovnickakomora.sk/spk/1081-polovnici-podporte-aj-vy-projekt-ziva-luka.html
http://www.ozzelen.sk/

Prosím Vás o pomoc a vyjadrenie podpory projektu Živá lúka, či už zdieľaním informácií na vašich webových stránkach, facebookových stránkach alebo preposlaním medzi ostatných členov vašich obvodných poľovníckych komôr, ktorí budú môcť ďalej šíriť informácie o pripravovanom projekte medzi poľovnícku, ale aj nepoľovnícku verejnosť.

S pozdravom


 


Verejný strelecký pretek Skalka Americký trap-50, 15.10.2017

Poriadal ŠSK TRIO Nová Dubnica.
Zraz strelcov, ktorých bolo 18,  bol o 9:00 hod. no pre veľkú hmlu sa otvorenie
preteku začalo o 10:30 hod. a začiatok streľby o 10:45 hod.
Dovtedy strelci medzi sebou debatovali a popili kávu.
Pretek sa nakoniec vydaril, ukázalo sa nádherné slniečko,
strelci si zastrieľali a výsledky boli nasledovné:
I.   Pisca – 45
II.  Matečný – 40
III. Kováčik – 38

 

 


Spoločné zasadnutie rady RgO SPZ a OPK Trenčín 28.06.2017 Trenčianske Stankovce

 

 

 

 


Poľovnícky deň PS Bošáca 24.06.2017 Zemianske Podhradie

Aj takýmto spôsobom možno propagovať Jún -mesiac poľovníctva medzi verejnosťou a hlavne deťmi, z ktorých raz možno vyrastú noví poľovníci…celý článok

 


Farbiarske skúšky malých plemien 18.6.2017 Soblahov

Dňa 18. 6. 2017 sa v spolupráci s PZ Ostrý vrch – Soblahov konali farbiarske skúšky malých plemien. Na skúškach sa zúčastnilo 9 psíkov rôznych plemien: paterdal terier, jazvečíky, lajky, slovenský kopov…celý článok

 


 

Výsledkové listiny zo streleckých pretekov organizovaných RgO SPZ a OPK Trenčín  xls


XI. Snem RgO SPZ Trenčín 20.04.2017 Trenčianske Stankovce

 

Výsledky volieb členov predstavenstva RgO SPZ Trenčín nájdete v záložke „o nás“ 

 

 


DSC_8291Skúšky kandidáov z poľovníctva ročník 2015-2016 konané 28.05.2016 v Trenčianskom Jastrabí

 

 

 

 


 

Vážení priatelia poľovníci, milí priatelia prírody!

Prinášame Vám videoreportáž s Ing. Tiborom Lebockým, PhD. – prezidentom Slovenskej poľovníckej komory. V čase konania výročných členských schôdzí a chovateľských prehliadok trofejí odporúčame využiť príhovor, ktorý predniesol prezident SPK na porade vedúcich kancelárií OPK v Žiline dňa 5.2.2016 ako zdroj najaktuálnejších informácií a námetov na diskusiu o prioritách poľovníckej samosprávy v nadchádzajúcom období.

S pozdravom
Kancelária SPK

Pre zobrazenie kliknite SEM

 


 

 


 

 

 

 

 


P1120092Družobné stretnutie poľovníckych organizácií Trenčín a Uherské Hradište 27.06.2014 Beckov

 

 

 

 


 

P1110609Skúšky kandidátov z poľovníctva 20-21.06.2014 Trenčianske Jastrabie

 

 

 


P1110474Zasadnutie rady RgO SPZ a OPK trenčín 19.06.2014 Kálnica