Skúšky kandidátov z poľovníctva 23.6.2018 Trenčianske Jastrabie