Súťaže

Zoznam víťazov okresných (regionálnych) streleckých súťaží (guľové, brokové) OkO (Rgo) SPZ a OPK Trenčín od roku 1982 doteraz


 

STRELECKÉ AKCIE ORGANIZOVANÉ OPK a OkO SPZ TRENČÍN NA ROK 2020

! Všetky strelecké akcie v roku 2020 ZRUŠENÉ !

Okresné majstrovstvá OPK Trenčín

 1. OS 40 mája 2020, Beckov
 2. M 400 mája 2020, Beckov
 3. B 50 mája 2020, Skalka

VEREJNÉ STRELECKÉ PRETEKY ORGANIZOVANÉ OPK A OkO SPZ TRENČÍN

 1. OS 80 mája 2020, BECKOV o pohár predsedu OPK TRENČÍN
 2. B 75 mája 2020, SKALKA o pohár predsedu OkO SPZ TRENČÍN

Predseda streleckej komisie OPK TRENČÍN          František BEGÁŇ

Predseda streleckej komisie OkO SPZ TRENČÍN  Daniel MATEČNÝ


STRELECKÉ AKCIE ORGANIZOVANÉ
OPK/OkO-RgO SPZ TRENČÍN v roku 2019

Okresné majstrovstvá organizované OPK Trenčín
1. M-400 – 5. mája 2019 – Stará Turá,  VÝSLEDKY M-400 2019
2. B-50 – 11. mája 2019 – Nová Lehota,  VÝSLEDKY B-50 2019
3. OS-40 – 12. mája 2019 – Nová Lehota, o Putovný pohár
predsedu OPK Trenčín.  VÝSLEDKY OS-40 2019

Verejná strelecká súťaž organizovaná RgO SPZ Trenčín
1. B-100 – 19. mája 2019 – Nová Lehota, o Putovný pohár predsedu RgO SPZ Trenčín.

Verejné strelecké súťaže organizované inými subjektami
1. OS-80 – 27. apríla 2019 – Beckov – Godálov memoriál, Liga,
2. OS-80 – 25. mája 2019 – Nová Lehota – Sigetov memoriál, Liga,
3. OS-80 – 17. augusta 2019 – Nová Lehota – Plačkov memoriál.

predseda streleckej komisie OPK Trenčín
Ing. Ján KOVÁČIK
predseda streleckej komisie OkO-RgO SPZ Trenčín
Daniel MATEČNÝ


STRELECKÉ AKCIE ORGANIZOVANÉ
OPK/RgO SPZ TRENČÍN 2018

Okresné majstrovstvá organizované OPK Trenčín

 1. M-400 – 6. mája 2018 – Stará Turá,
 2. OS-40 – 12. mája 2018 – Beckov, o Putovný pohár predsedu OPK Trenčín,
 3. B-50 – 13. mája 2018 – Nová Lehota.

 

Verejné strelecké súťaže organizované RgO SPZ Trenčín

 1. B-100 – 20. mája 2018 – Nová Lehota, o Putovný pohár predsedu SPZ Trenčín.

 

Verejné strelecké súťaže organizované inými subjektami

 1. OS-80 – 21. apríla 2018 – Beckov – Godálov memoriál,Liga,
 2. OS-80 – 28. mája 2018 – Nová Lehota – Sigetov memoriál,Liga,
 3. OS-80 – 25. augusta 2018 – Nová Lehota – Plačkov memoriál.

Aktuálny kalendár streleckých podujatí na rok 2017

VÝSLEDKOVÁ LISTINA VSS v disciplíne OS-80 „Godálov memoriál“ konaného dňa 21. apríla 2018 v Beckove

____________________________________________________________________

STRELECKÉ AKCIE ORGANIZOVANÉ
OPK/RgO SPZ TRENČÍN 2017

Okresné majstrovstvá organizované OPK/RgO SPZ Trenčín
M-400 – 30. apríla 2017 – Stará Turá,
OS-40 – 13. mája 2017 – Beckov,
B-50 – 14. mája 2017 – Nová Lehota.

Verejné strelecké súťaže organizované OPK a RgO SPZ Trenčín
OS-80 – 6. mája 2017 – Beckov – o Putovný pohár predsedu OPK Trenčín,
B-100 – 7. mája 2017 – Nová Lehota – o Putovný pohár predsedu RgO SPZ Trenčín.

Verejné strelecké súťaže organizované inými subjektami
OS-80 – 22. apríla 2017 – Beckov – Godálov memoriál,
OS-80 – 27. mája 2017 – Nová Lehota – Sigetov memoriál,
OS-80 – 26. augusta 2017 – Nová Lehota – Plačkov memoriál,

predseda streleckej komisie OPK Trenčín
Ing. Ján KOVÁČIK
predseda streleckej komisie RgO SPZ Trenčín
Mgr. Ján KUCHAROVIČ


okresné majstrovstvá OPK a RgO SPZ TN   B-50  14.05.2017 Nová Lehota


Majstrovstvá OPK/RgO SPZ  v M-400 30.04.2017 Stará Turá

Slnečné nedeľné ráno prilákalo 41 výkonnostných a poľovníckych strelcov,aby si zmerali svoje schopnosti. Pretek otvoril riaditeľ pretekov Ing.Kovačik, ktorý strelcov informoval o priebehu pretekov. Súťaž prebiehala v svižnom tempe pod dohľadom rozhodcu Mgr.Kucharoviča… celý článok

 


Verejné strelecké preteky o   „Putovný pohár predsedu RgO SPZ Trenčín“ 07.05.2017 Nová Lehota

výsledková listina B-100

 

 

 


Vážení streleckí priatelia,

v súvislosti s prijatým rozhodnutím streleckej komisie Vám oznamujeme, že v nasledujúcom období dochádza k otvoreniu streleckého poriadku SPK, ktorý je uvedený v prílohe tohto oznamu.
V súvislosti s danou informáciou Vás prosíme o akékoľvek pripomienky, podnety a námety, aby ste zasielali na e-mailovú adresu priroda@polovnictvo.sk.

Obdobie na vyhodnocovanie nie je ohraničené, nakoľko máme záujem, aby strelecký poriadok bol plnohodnotným a vyváženým dokumentom, ktorý je prepojením mladej, ale už aj vyvinutej streleckej verejnosti. Avšak aj napriek tomu Vás prosíme o zasielanie pripomienok v čo najkratšej dobe. Je záujem, aby strelecký poriadok bol plne funkčný s odzrkadlením na všetky inovatíva, tak národnej ako aj európskej komisie. Vzhľadom na progresivitu vývoja poľovníckeho športového strelectva musí byť strelecký poriadok zárukou moderného fungujúceho systému ako neoddeliteľná súčasť slovenského poľovníctva.
S pozdravom K SPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (sp_1_SPK f.pdf)sp_1_SPK f.pdf [Strelecký poriadok časť.1] 49463 kB
Stiahnúť tento súbor (sp_2_SPK f.pdf)sp_2_SPK f.pdf [Strelecký poriadok časť.2] 16927 kB

DSCN0800Verejný strelecký pretek (VSP) B-100, Nová Lehota, 15. mája 2016

 

 

 

 


P1010415Majstrovstvá OPK/RgO SPZ na batérii B-50  Nová Lehota, 8. mája 2016

Z prava

I. Kopunec Miloš – 47
II. Kováčik Ján, Ing. – 43
III. Domin Juraj, Ing. – 41

DSCN0783Majstrovstvá OPK/RgO SPZ na oblúkovom strelišti OS-40, Beckov, 7. mája 2016 

 

 

 

 


P1120823Majstrovstvá OPK a RgO SPZ Trenčín M-400 Stará Turá 1. mája 2016

Výsl. listina M400-2016.

 

 


B100,24.5.15

Strelecké podujatia OPK a SPZ Trenčín rok 2015

Regionálne majstrovstvá M-400 03.05.2015 Stará Turá

–   Výsl. listina M400-2015

Regionálne majstrovstvá OS-40 09.05.2015 Beckov

–   Výsledková listina

Regionálne majstrovstvá B-50  10.05.2015 Nová Lehota

–   Výsledková listina

 

Verejné strelecké preteky o putovný pohár predsedu RgO SPZ Trenčín B-100 24.05.2015 Nová Lehota

–   výsl.listina B-100- 2015

Verejné strelecké preteky o putovný pohár predsedu OPK Trenčín  OS-80   16.05.2015 Beckov

–   výsl.listina B-OS 2015

 


DSC_6068

Oblastné Majstrovstvá M400 3.5.2015 Stará Turá


 

 

 

_____________________________________________________________________________

DSC_4765Streľby 19. 10. 2014 Skalka nad Váhom

 

 

 

 


DSC_4320Streľby 11.10.2014 Kočovce

 

 

 

 

________________________________________________________________________

Regionálne majstrovstvá M-400 04.05.2014 Stará Turá

Regionálne majstrovstvá OS-40 10.05.2014 Beckov

Regionálne majstrovstvá B-50  11.05.2014 Nová Lehota

 

Verejné strelecké preteky o putovný pohár predsedu RgO SPZ Trenčín 18.05.2014 Nová Lehota

Verejné strelecké preteky o putovný pohár predsedu OPK Trenčín 24.05.2014 

 

Výsledky streleckých súťaží:

VÝSLEDKOVÁ LISTINA majstrovstvá OPK a RgO SPZ TN M-400 Stará Turá 4. mája 2014

 VÝSLEDKOVÁ LISTINA brokové disciplíny  2014

VÝSLEDKOVÁ LISTINA majstrovstvá oblasti SPK 13.-15. 06. 2014 Trnava