Verejné strelecké preteky: „O pohár predsedu OPK Trenčín“ a „O pohár predsedu OkO SPZ Trenčín“ – VÝSLEDKY

Pretek „O pohár predsedu OPK Trenčín“ sa uskutočnil 21. mája 2022 na strelnici v Beckove a všetci účastníci mali z neho pekný strelecký zážitok. Preteku sa zúčastnili 4 strelci, pričom víťazom sa stal Ing. Ivan Palman, ktorému srdečne blahoželáme. Strieľala sa disciplína oblúkové strelište (OS) 3×20 terčov. Tešíme sa na ďalší ročník.


Pretek „O pohár predsedu OkO SPZ Trenčín“ sa uskutočnil 22. mája 2022 za pekného počasia na strelnici v Skalke nad Váhom pri Trenčíne a všetci účastníci mali z neho pekný strelecký zážitok. Preteku sa zúčastnilo 21 strelcov, pričom víťazom sa stal pán Stanislav Švec, ktorému srdečne blahoželáme. Prvých 9 strelcov bolo odmenených vecnými cenami. Strieľal sa americký trap (AT) 3×20 terčov. Tešíme sa na ďalší ročník.


Foto (AT): Peter Prekop