O nás

Členovia predstavenstva OPK Trenčín

Predseda: Ing. Stanislav Hladký

Podpredseda: Daniel Matečný

Predseda ekonomickej komisie: Ing. Róbert Minárik

Predseda osvetovej komisie: Juraj Páleš

Predseda streleckej komisie: Peter Prekop

Predseda poľovníckej komisie: Daniel Matečný

Predseda kynologickej komisie: Jaroslava Gorelčíková

Predseda komisie pre legislatívu, rozvoj poľovníctva a životné prostredie: JUDr. Peter Toma, PhD.

Predseda organizačnej komisie: Erika Janíková


Dozorná rada:

PaedDr. Zdenko Hilčík

Peter Mičko

Disciplinárna komisia:

Ing. Jaroslav Holička – predseda

Jaroslav Zavadinka

Mgr. Peter Ďuriš

Ľubomír Kňažek

JUDr. Peter Toma, PhD.Členovia predstavenstva OkO SPZ Trenčín

Predseda: Ing. Stanislav Hladký

Podpredseda: Daniel Matečný

Tajomník: Erika Janíková

Predseda komisie pre životné prostredie a poľovníctvo: Daniel Matečný

Predseda ekonomickej komisie: Ing. Róbert Minárik

Predseda osvetovej komisie: Juraj Páleš – dočasne poverený


Dozorná rada: 

Ľubomír Kňážek – predseda

Peter Prekop

Jaroslav Zavadinka

OkO SPZ Trenčín ako organizačná jednotka Slovenského poľovníckeho zväzu je prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu  poľovníckou organizáciou, členom Slovenskej poľovníckej komory. Má  vlastnú právnu subjektivitu vyplývajúcu z § 32 ods. 2 a § 33 ods. 2 písm. h) zákona 274/2009 o poľovníctve ako i § 18 ods. 1 Stanov SPZ, môže konať a nadobúdať záväzky vo svojom mene Ako člen Slovenskej poľovníckej komory sa podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.
Štatutárom OkO SPZ je predseda alebo tajomník alebo štatutárom poverená osoba.