O nás

Členovia predstavenstva OPK Trenčín

 

Predseda: Ing. Stanislav Hladký

 

Podpredseda: Daniel Matečný

 

Predseda ekonomickej komisie: Ing. Anton Cagalinec

 

Predseda osvetovej komisie: Juraj Páleš

 

Predseda streleckej komisie: František Begáň

 

Predseda poľovníckej komisie: Daniel Matečný

 

Predseda kynologickej komisie: neobsadené

 

Predseda komisie pre legislatívu, rozvoj poľovníctva a životné prostredie: JUDr. Peter Toma, PhD.

 

Predseda organizačnej komisie: Erika Janíková


Dozorná rada:

Ing. Pavol Štefánek – predseda

PaedDr. Zdenko Hilčík

Peter Mičko

 

Disciplinárna komisia:

Ing. Jaroslav Holička – predseda

Jaroslav Zavadinka

Mgr. Peter Ďuriš

Ľubomír Kňažek

JUDr. Peter Toma, PhD.Členovia predstavenstva OkO SPZ Trenčín

 

Predseda: Ing. Juraj Mrázik

 

Podpredseda: Daniel Matečný

 

Tajomník: Erika Janíková

 

Predseda komisie pre životné prostredie a poľovníctvo: Daniel Matečný

 

Predseda ekonomickej komisie: Miloš Gúčik

 

Predseda osvetovej komisie: Juraj Páleš


Dozorná rada: 

Ján Ivan – predseda

Ing. Martin Vozár

Ing. Ján Krchnavý

JUDr. Marek Bárta

PeaDr. Zdenko Hilčík

 

OkO SPZ Trenčín ako organizačná jednotka Slovenského poľovníckeho zväzu je prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu  poľovníckou organizáciou, členom Slovenskej poľovníckej komory. Má  vlastnú právnu subjektivitu vyplývajúcu z § 32 ods. 2 a § 33 ods. 2 písm. h) zákona 274/2009 o poľovníctve ako i § 18 ods. 1 Stanov SPZ, môže konať a nadobúdať záväzky vo svojom mene Ako člen Slovenskej poľovníckej komory sa podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.
Štatutárom OkO SPZ je predseda alebo tajomník alebo štatutárom poverená osoba.