Kalendár lovu zveri

podľa Vyhlášky č.344 / 2009 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)