Tlakové skúšky

Povinnosť periodicky predkladať zbrane na kusové overenie (Tlakovú skúšku) sa podľa novely zákona č. 120/2015 od 01.07.2015 zrušila.

Naďalej ho však môže vyžiadať policajný útvar individuálne, pri podozrení na zlý technický stav zbrane.

V takom prípade kusové overovanie zbraní v Trenčianskom kraji aj naďalej vykonáva:

KONŠTRUKTA – Defence, a. s. Trenčín, Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec.

Autorizovaná osoba SKTC-112, Lieskovská cesta,018 41 Dubnica nad Váhom.

V pracovných dňoch, v čase od 06:00 do 13:00 hod.

Možnosť objednania na tel. číslach: 042/44 26 783, 042/44 26 920