Pozvánka na celoslovenský kynologický odborný seminár

Obvodná poľovnícka komora Zvolen, Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia vo Zvolene, Slovenská kynologická jednota Vás pozývajú na celoslovenský kynologický odborný seminár na tému „Význam a poslanie poľovníckej kynológie v súčasnom poľovníctve“. Seminár sa uskutoční dňa 29.07.2022 v Hotely Bieň, Bienská dolina 150, Zvolen so začiatkom prezentácie od 08:00 hod. Prihlášky je nutné zaslať na emailovú adresu: zvolen@opk.sk do 15.07.2022. Bližšie info – pozvánka + prihláška tu.