Snem OkO SPZ Trenčín

Dňa 22.04.2022 sa v Kultúrnom dome v Trenčianskych Stankovciach uskutočnil IIX. Snem Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne, ktorý sa štandardne koná raz za päť rokov. Za účasti pôvodného predstavenstva OkO SPZ Trenčín, delegátov organizačných zložiek OkO SPZ Trenčín (poľovníckych organizácií) a delegátov nezaradených členov OkO SPZ Trenčín bolo zvolené nové predstavenstvo OkO SPZ Trenčín s funkčným obdobím 5 rokov v zložení:

predseda: Ing. Stanislav Hladký

podpredseda, predseda streleckej, poľovníckej komisie a komisie pre životné prostredie: Daniel Matečný

tajomník: Erika Janíková

predseda ekonomickej komisie: Ing. Róbert Minárik

predseda osvetovej komisie: Matúš Bulejko

Za predsedu dozornej rady bol zvolený Ľubomír Kňážek.

Poďakovanie patrí predovšetkým starému zloženiu predstavenstva OkO SPZ Trenčín za doterajšiu záslužnú prácu a delegátom za účasť a konštruktívne rokovanie. Novým členom predstavenstva a jednotlivých komisií prajeme úspešné funkčné obdobie.