SRANDA PRETEK

V sobotu 29.10.2022 v Beckove usporiadalo OkO SPZ Trenčín ,,SRANDA PRETEK“. Zúčastnilo sa 6 strelcov. Strieľalo sa brokovou zbraňou: OS 2x 60 terčov a zajac 1x 10 terčov. Pretek sa niesol vo veľmi dobrej a veselej atmosfére. Každý účastník bol ocenený bez ohľadu na umiestnenie.

Ďakujeme všetkým účastníkom preteku za účasť !

Foto: Peter Prekop

S pozdravom

Ing. Stanislav Hladký – predseda OkO SPZ, OPK Trenčín

Peter Prekop – predseda streleckej komisie OPK Trenčín