Predbežné skúšky farbiarov Antonstal 27.10.2019

Dňa 27. 10. 2019 OPK Trenčín v spolupráci s Lesy SR š. p. OZ Trenčín zorganizovali  predbežné skúšky farbiarov. V malebnom prostredí poľovníckeho zámočka Antonstál sa stretlo 8 vodičov so svojimi zverencami. Skúšky prebiehali v krásnom slnečnom počasí. Výkony a pripravenosť psov na skúšky  posudzovali Bc. Miroslav Kardoš a Zuzana Fedorová. V I. cene skončili 4 psíkovia, v II. cene dvaja a v III. cene jeden pes. Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou prácou pri príprave skúšok a tiež Lesom SR š. p. OZ Trenčín, že nám umožnili skúšky zorganizovať v ich PR Čerešienky.