Chovateľská prehliadka poľovníckej sezóny 2016-2017

 

V tomto roku sme chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí usporiadali v kultúrnospoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach, počas víkendu 25. a 26. marca.

V tomto roku nás svojou návštevou pri slávnostnom otvorení poctila aj pani ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Gabriela Matečná. Výstavu si prezrela v sprievode predsedu OPK Trenčín Ing. Pavla Arpáša a predsedu poľovníckej komisie OPK Trenčín p. Daniela Matečného.

Naša obvodná poľovnícka komora združuje poľovníkov okresov Trenčín aj Nové Mesto nad Váhom. Tohtoročná prehliadka sa tešila výnimočnému záujmu poľovníckej aj nepoľovníckej verejnosti. Po odbornej stránke ju predseda poľovníckej komisie OPK Trenčín pán Daniel Matečný hodnotí takto:

Vystavovali sme 821 trofejí. Početnosť jelenej, danielej a muflónej zveri nám narastá. U diviačej zveri sme nárast početnosti zastavili a teraz sa sústredíme aby sa JKS čo najviac priblížili NKS. Naopak početnosť srnčej zveri nám už štvrtú poľovnícku sezónu klesá. Výrazný úbytok srnčej zveri zaznamenávame, okrem iných príčin, veľkým počtom zrazených jedincov na cestách. Odporúčame na najviac rizikových miestach používať pachové odrádzadlá, ktoré sú veľmi účinné. Neustály nedostatok trofejí v najvyšších vekových triedach je pravdepodobne i z dôvodu ich neevidovaného úniku. Napríklad jeden ulovený kanec nám pripadá na 90 ulovených jedincov diviačej zveri. Cez to všetko sme dosiahli medailové trofeje u 23 jeleňov, 5 trofejí srncov, 13 trofejí kancov a 11 trofejí muflónov.

Chceme skvalitniť poľovnícke plánovanie chovu a lovu zveri, s dôrazom na správny selektívny odstrel a disciplínu pri love. Týmto chceme prispieť k skvalitneniu populácie zveri a možnosti dochovať viac trofejových jedincov vo veku kulminácie.

Dňa 24. 3. 2017 sa na chovateľskej prehliadke zúčastnili i žiaci základnej školy, tých najviac zaujala trofej vlka, ktorá sa na našej chovateľskej prehliadke objavila opäť po uplynutí niekoľko desiatok rokov. Vystavovali tu svoje kresby s tematikou prírody a zveri. Zúčastnili sa aj deti materskej školy. Prvú prednášku tu absolvovali aj noví kandidáti z poľovníctva.

Juraj Páleš