Skúšky z vodnej práce 1.9.2017 Trenčianske Teplice

Dňa 1. 9. 2017 sa v PS Hubert – Trenčianske Teplice uskutočnili špeciálne skúšky z vodnej práce. Na skúšky bolo prihlásených 7 psov. Skúšky úspešne zvládlo 5 psíkov, ktorí skončili v I. cene, dvaja na skúškach neobstáli.