Farbiarske skúšky duričov 8.10.2017 Stará Turá, Čachtice

OPK Trenčín v spolupráci  s  RgO SPZ Trenčín usporiadali 8. 10. 2017 farbiarske skúšky duričov – FD.  O  skúšky bol v tomto roku mimoriadny záujem a prihlásených na ne bolo 17 psíkov, zúčastnilo sa 16.  Skúšky sa konali v dvoch poľovníckych združeniach a to v PZ Stará Turá – „les“ a v PZ Čachtice. Z plemien boli zastúpené jazvečíky, slovenské kopovy, alpské jazvečíkovité duriče a zúčastnil sa aj jeden patterdal terier.

Musíme konštatovať, že aj napriek  rannému nepriaznivému počasiu,  skúšky  zvládlo všetkých 16 psíkov a teda získali poľovnú upotrebiteľnosť!

Vďaka patrí hlavnému rozhodcovi Ing. Jožkovi Sedlačkovi a jeho  kolegom za korektné posudzovanie  a v neposlednej miere veľká  vďaka PZ Stará Turá – „les“ a PZ Čachtice za spoluprácu a možnosť usporiadať tieto skúšky v ich poľovných revíroch.

A ešte malá štatistika…zo 16 psov skončilo v I. cene – 5 psíkov, v II. cene – 8 psíkov a v III. cene 3 psíkovia.