Slovenské poľovnícke signály

Tibor AndrašovanSlovenské poľovnícke signály zložil zaslúžilý umelec Tibor Andrašovan (na obrázku) podľa textov Pavla Porubana. Bolo to v roku 1970 pri príležitosti osláv 50 výročia vzniku prvej poľovníckej organizácie na území samostatného Slovenska (Lovecký ochranný spolok – 1920 – MUDr. Juraj Červíček). V nasledujúcom texte by som chcel predstaviť tieto signály tak, ako sa používajú v poľovníckej praxi…

 

 

1. POZOR

(na stiahnutie v mp3)

Na určenom mieste sa schádzajú poľovníci, honci, psovodi so psami a ostatni účastníci poľovačky. Vzájomne sa vítajú a pozdravujú, psy netrpezlivo pobehujú a brešú. Tento huriavk prehluší hlas lesníc, ktoré signálom Pozor! upozornia prítomných, že poľovačka začína.

„Počúvajte, počúvajte, na rozkazy pozor dajte.“

 

2. UVÍTANIE

(na stiahnutie v mp3)

Účastníci poľovačky nastúpia k otváraciemu ceremoniálu. V jednom rade poľovníci, oproti honci. Nastúpený útvar uzatvárajú po pravej ruke poľovníkov vedúci poľovačky a poľovnícky hospodár, na opačnom konci stoja lesničiari, ktorí signálom Uvítanie všetkých privítajú. Poľovnícky mrav káže vypočuť tento signál s obnaženými hlavami. Vedúci poľovačky privíta všetkých účastníkov, poľovnícky hospodár ich oboznámi so spôsobom a priebehom poľovačky. Potom zaznie ďalší signál Slávnostné lesnice.

„Vítame Vás, priatelia poľovníci, prírody a zveri vášniví milovníci, milovníci.“

3. SLÁVNOSTNÉ LESNICE

(na stiahnutie v mp3)

„Slávnostne zatrúbia lesnice.. každému, kto našu zver má rád a v núdzi ostane dobrý kamarát.“

4. ZAČIATOK ČINNOSTI

(na stiahnutie v mp3)

Poľovníci a honci sa rozchádzajú a postupne vytvárajú poľovnú formáciu podľa druhu kolektívnej poľovačky (pri kruhovke kruh alebo určené stanovištia). Keď je kruh uzavretý dá vedúci poľovačky lesničiarom pokyn, aby zahrali signál Začiatok činnosti. 

„Poľovka sa začína, každý pušku nabíjaj, strieľaj presne, opatrne, radosťou sa opíjaj, a pozor si daj!“

5. HONCI DO KRUHU

(na stiahnutie v mp3)

Všetci pomaly postupujú do stredu kruhu. Kým je kruh dostatočne veľký, strelci strieľajú do kruhu i von z kruhu na bežiace zajace a letiace bažanty (podľa druhu poľovky). Honci a psy zver vyháňajú a zastrelenú znášajú. Kruh sa stále zužuje. Aby sa predislo vzájomnému postreleniu dá vedúci poľovačky zahrať signál Honci do hruhu. To je povel strelcom, aby sa zastavili a odteraz strielali iba von z kruhu.

„Honci, pomáhajte, z kruhu vyháňajte.“

6. KONIEC ČINNOSTI

(na stiahnutie v mp3)

Honci stále postupujú do stredu kruhu a vyháňajú ukrytú zver. Keď sa stretnúv strede kruhu, zaznie signál Koniec činnosti. Strelci prestanú strieľať, vybijú zbrane a pomáhajú honcom poznášať zhasnutú zver.

„Mierni vášeň vybi zbraň, na nič živé nestrieľaj, na nič živé nestrieľaj!“

7. PRESTÁVKA

(na stiahnutie v mp3)

Počas poľovačky je potrebné sa posilniť a oddýchnuť si a na to slúži signál Prestávka. Poľovníci oddychujú, vymieňajú si skúsenosti a žartujú. Medzitým sa posilňujú jedlom a hasia smäd teplým čajom (uz bez rumu).

„Zastavme poľovanie, posilnime sa.“

 

8. KONIEC PRESTÁVKY

(na stiahnutie v mp3)

Čas rýchlo ubieha, oddych končí. Lesnice oznamujú Koniec prestávky.

„Smiech a humor zanechajme, poľovať sa znovu dajme, dajme sa.“

 

9. VÝRAD

(na stiahnutie v mp3)

V poľovačke sa pokračuje. Poľovníci a honci utovria ďalší kruh (kolo), potom ďalší a ďalší. Každé kolo sa začína a končí príslušným signálom. Po skončení poľovačky sa všetci dostavia na výradišťe, kde sa ulovená zver poukladá do radov a účastníci poľovačky sa zoradia k záverečnému ceremoniálu. Zaznie signál Výrad. Ten si tiež vypočujeme s obnaženými hlavami. Vedúci poľovačky hlási výsledok lovu poľovnému hospodárovi, ten poďakuje prítomným za účasť a námahu a oznámi, kde bude posledný pohon. Jeden z hostí poďakuje usporiadateľovi za pozvanie a usmerňovanie poľovačky

„Poctu poslednú skladáme zveri lovene vďaku za dobrý revír. Sosnou povievaj vetrík voňavý, ďaleko zanes naše ha-la-li.“

 

10. LOVU ZDAR

(na stiahnutie v mp3)

Na záver poľovačky vyjadria lesničiari signálom Lovu zdar! poľovnícku poctu ulovenej zveri a vďaku poľovníkom a honcom, ktorí sa zúčastnili poľovačky.

„Lesu poľu dolinám, zaznej mocné lovu zdar, lovu zdar, lovu zdar, lovu zdar.“