Zástupca OPK Trenčín na hodnotení trofejí CVPP 2022

Hodnotenie trofejí „Celoštátnej výstavy poľovníctvo a príroda 2022“ prebiehalo 11. – 15.07.2022 v Nitre. Na hodnotenie trofejí predložených na CVPP NR 2022 bolo vybraných 22 najlepších hodnotiteľov Slovenska s platným certifikátom člena Ústrednej hodnotiteľskej komisie. Pozvanie na pomoc pri tomto hodnotení trofejí som dostal i ja, čo bolo pre mňa veľkou cťou a obrovskou výzvou. Spočiatku som i váhal či sa […]

Continue reading


Kontrolné streľby 09.07.2022

Obvodná poľovnícka komora Trenčín organizuje pre svojich členov kontrolné streľby tak ako to určuje Zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z. z.https://www.polovnickakomora.sk/…/smernica-o…Aj v sobotu 9. 7. 2022 prebehli na strelnici v Beckove kontrolné streľby PZ Žľab – Drietoma a ostatných členov OPK Trenčín. Kontrolné streľby sú hlavne o preverení poľovníkov či ovládajú svoju zbraň a či […]

Continue reading


Snem OkO SPZ Trenčín

Dňa 22.04.2022 sa v Kultúrnom dome v Trenčianskych Stankovciach uskutočnil IIX. Snem Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne, ktorý sa štandardne koná raz za päť rokov. Za účasti pôvodného predstavenstva OkO SPZ Trenčín, delegátov organizačných zložiek OkO SPZ Trenčín (poľovníckych organizácií) a delegátov nezaradených členov OkO SPZ Trenčín bolo zvolené nové predstavenstvo OkO SPZ […]

Continue reading


Pozvánka na celoslovenský kynologický odborný seminár

Obvodná poľovnícka komora Zvolen, Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia vo Zvolene, Slovenská kynologická jednota Vás pozývajú na celoslovenský kynologický odborný seminár na tému „Význam a poslanie poľovníckej kynológie v súčasnom poľovníctve“. Seminár sa uskutoční dňa 29.07.2022 v Hotely Bieň, Bienská dolina 150, Zvolen so začiatkom prezentácie od 08:00 hod. Prihlášky je nutné zaslať na emailovú […]

Continue reading