Slovenská poľovnícka komora spustila webovú aplikáciu pre uľahčenie predaja diviny v koži

·  SPK spustila webovú aplikáciu pre uľahčenie predaja diviny v koži

·  Divina v koži už bude viac dostupná pre všetkých občanov

·  Aplikácia je dostupná na http://www.predajdiviny.sk/divina

Trh s divinou je od minulého roka paralyzovaný. V predošlej poľovníckej sezóne bol odbyt diviny mimoriadne náročný. Situácia sa ani v tomto roku nezlepšila a navyše kvôli pandémii koronavírusu sa zhoršila. Výkupcovia nie sú schopní, pri pretlaku diviny, ktorá visí zmrazená na skladoch v celej Európe, ponúknuť ani polovicu z cien z minulého roka. Potrebu uľahčiť predaj diviny sme riešili na prvých rokovaniach k AMO v apríli tohto roku. Všetky zúčastnené strany z expertnej skupiny pre AMO (MPRV SR, ŠVPS SR, SPK, NLC, ZCHO) si uvedomovali, že tlak na znižovanie stavov diviačej zveri, ale i ostatných druhov sa bude takisto zvyšovať pre rastúce škody, ktoré spôsobuje.

V snahe pomôcť s odbytom poľovníkom a záujemcom prišla Slovenská poľovnícka komora (SPK) s myšlienkou vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by mala občanom Slovenska priniesť ľahšiu dostupnosť k tomu najzdravšiemu mäsu, k divine. Pri tvorbe aplikácie i legislatívneho komentára sme úzko spolupracovali so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR tak (ŠVPS SR), aby kupujúci dostal odpovede na otázky, ktoré potrebuje vedieť o zákonnom predaji malých množstiev diviny v koži.

ŠVPS SR víta a podporuje aktivitu SPK v tejto oblasti. Nakoľko predaj zveriny na Slovensku pre bežného spotrebiteľa nie je dostatočne naplnený. Slovenský spotrebiteľ týmto nebude závislý na dovoze mäsa z voľne žijúcej zveri a farmových chovov zo zahraničia z Argentíny či Nového Zélandu, ktoré sú väčšinou len v zmrazenom stave. Navrhnutý systém predaja „z dvora“ priamo spotrebiteľovi zvýši záujem poľovníkov regulovať koncentráciu voľne žijúcej zveri a tým pádom sa to dotkne nielen samotnej denzity, ale aj predchádzaniu mnohých chorôb, vrátane afrického moru ošípaných, ktorý je v súčasnosti veľmi aktuálny. Takto ponúkané mäso zo zveriny nesie so sebou záruku zdravotnej bezpečnosti a kvality. Nie len tým, že táto zver pochádza zo Slovenska, ale aj tým, že je po ulovení prehliadnutá a spĺňa všetky garancie aby spotrebiteľ bol chránený.

Aplikácia je plne prepojená s interným ERP systémom iDempier, Štatistickým informačným systémom Slovenskej poľovníckej komory, ktorý disponuje databázou všetkých držiteľov poľovných lístkov a všetkých užívateľov poľovných revírov. Vďaka tomuto prepojeniu a verifikácie s IČO a číslom poľovného lístka je zabezpečené, že divinu nebudú môcť predávať súkromné osoby, ale len tí, ktorí majú na tento predaj oprávnenie a pre ktorých bol systém vytvorený.

Registrácia do webovej aplikácie je možná v troch rolách: predávajúci, kupujúci a výkupca-spracovávateľ. Registrovaní kupujúci a výkupcovia získajú tú výhodu, že budú upozornení na pridanie ponuky predaja diviny v okrese ich záujmu, ktorý si zvolia. Pre skupinu kupujúcich, a teda najčastejšie ľudí, ktorí nemajú takí prístup k divine ako poľovníci, pribudnú v priebehu mesiaca inštruktážne videá ako si zver odrať, rozdeliť a vykostiť, či ako nakladať s odpadom. Bude vytvorená tiež sekcia receptov z diviny, nakoľko mnohí nevedia, ako správne túto zdravú bio potravinu pripravovať.

Od spustenia aplikácie, ktoré prebehlo v piatok 7.8.2020 máme do dnešného dňa registrovaných 55 predajcov, z čo je doposiaľ 26 riadne verifikovaných a 40 kupujúcich.

Viac info: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/medialne-vystupy-spk/tlacove-spravy/2038-tlacova-sprava-spk-spustila-webovu-aplikaciu-www-predajdiviny-sk.html