Kontrolné streľby PZ Vyšovec + strelecký deň

Dňa 07.08.2022 si za pekného počasia zorganizovalo Poľovnícke združenie Vyšovec strelecký deň pre svojich členov na strelnici v Podlužanoch.🏆🌿Strieľali s malokalibrovkou na 50 m (terč – líška, srnec, diviak) a brokovou zbraňou – AT (Americký trap).🌿Súčasťou streleckého dňa boli aj kontrolné streľby členov PZ Vyšovec. Na bezpečnosť a na správnu manipuláciu so zbraňou dohliadali za Obvodnú poľovnícku komoru Trenčín p. Ing. Stanislav Hladký a p. Peter Prekop.👍 Limit určený smernicou SPK na organizovanie kontrolných strelieb splnili všetci 👍🤝.

Strelectvu zdar!

Foto: Peter Prekop