Skúšky duričov – PZ Ždánová

Obvodná poľovnícka komora Trenčín usporiadala v dňoch 02. – 03.12.2023 skúšky duričov. Tento rok nám s organizovaním skúšok pomohlo PZ Ždánová. Na skúšky v sobotu ráno nastúpilo 11 vodičov so svojimi zverencami. Po úvodnom privítaní všetkých účastníkov a pokynoch pre vodičov nasledoval presun do revíru kde prebiehala spoločná poľovačka. V jednom veľkom a namáhavom pohone mali psíkovia možnosť ukázať svoje schopnosti pracovať s diviačou zverou. Krásne zasnežená krajina sa ozývala hlásením duriacich psov. Začali padať výstrely a všetko prebiehalo tak ako malo. Po skončení sme sa stretli na výrade a verdikt hlavného rozhodcu znel, že všetkých 11 psov pokračuje v skúškach aj na druhý deň. V nedeľu psíkov čakala disciplína odvaha v diviačom oplôtku a stopa. Aj tieto disciplíny zvládlo všetkých 11 psov. S radosťou tak môžeme konštatovať, že 11 psov získalo poľovnú upotrebiteľnosť a oprávnenie duriť a dohľadávať diviačiu zver. Niektorým skúšky vyšli tak ako si predstavovali, niektorí majú ešte čo docvičovať a stále majú možnosť si tieto skúšky zopakovať a získať lepšie ohodnotenie. Rozhodcovský zbor v zložení, p. V. Rusnák – hlavný rozhodca, PharmDr. Z. Hoššová, p. J. Kolník, p. I. Minich, p. Š. Macho a p. M. Rýger, vyhodnotilo prácu psov a po sčítaní všetkých bodov boli výsledky na prvých troch miestach takéto:

1. p. Roman Tunega so sučkou CIFRA zo Stachového (slovenský kopov) – I. cena 200 b.

2. p. Štefan Macho – so sučkou FRIDA Sulinská skala (jagdterrier) – I. cena 182 b.

3. p. Zuzka Ježovicová so psom CAR zo Stachového (slovenský kopov) – I. cena 173 b.

Na záver patrí poďakovanie PZ Ždánová, hlavne pánovi predsedovi Ing. Jarkovi Hličkovi a poľovníckemu hospodárovi p. Mirkovi Škulecovi, za poskytnutie revíru kde sme mohli tieto skúšky zorganizovať, za to že mali všetko výbore pripravené, za fantastické občerstvenie, za poskytnutie priestorov a za to, že atmosféra počas celých skúšok bola priateľská a vládla dobrá nálada. Ďalej patrí poďakovanie sponzorom, ktorí poskytli dary pre vodičov a psíkov. Konkrétne firme IBO POĽOVNÍK, firme Fitmin.cz (Michal Hovorka) a tiež našej zlatej Michaele Gorelčíkovej Orechovsej, ktorá nás zásobila praktickými drobnosťami pre vodičov. Poďakovanie taktiež patrí všetkým členom kynologickej komisie pri OPK Trenčín, ktorí zabezpečili prípravu stôp a všetko ostatné, čo skúšky vyžadujú.

Dúfame, že tieto skúšky boli len začiatkom pre 11 psov a ich majiteľov pri práci v poľovných revíroch na spoločných poľovačkách alebo pri dohľadávaní poranenej zveri. Všetkým prajeme veľa krásnych spoločných zážitkov a prevolávame

„Poľovníckej kynológii zdar !“

Foto: Erika Janíková