Rada RgO SPZ a konferencia OPK Trenčín 25.2.2019 Trenčianske Stankovce

Dňa 25. februára 2019 sa v kultúrnom dome v Trenčianskych Stankovciach konalo spoločné zasadnutie Rady RgO Trenčín a konferencia OPK Trenčín na ktorej boli prezentované správy o činnosti komisií v roku 2018. Taktiež prebehlo schvaľovanie návrhov na dalšie obdobie vrátane návrhov na vyznamenania SPZ.