PZ Sokolí kameň – Čistý revír = čistá príroda

Opäť ďalšia akcia v územnej pôsobnosti OPK Trenčín. Ďakujeme „PZ Sokolí kameň“ za vzornú reprezentáciu.

Tak ako každoročne aj v tomto roku sa zapojili členovia PZ Sokolí kameň do akcie poriadanej Slovenskou Poľovníckou komorou pod názvom Čistý revír = čistá príroda.

Na brigáde organizovanej 18.4.2021 výborom PZ a v spolupráci s obecným úradom sa členovia zúčastnili na čistení Chocholanskej doliny a poľovného revíru Sokolí kameň. Čistila sa časť a okolie celej cesty do Chocholanskej doliny až po štátnu hranicu s CZ a rôzne čierne skládky v revíri PZ o ktorých nás informovali členovia. Vyzbieralo sa cca 2 tony komunálneho odpadu, plastov a pneumatík z osobných a nákladných automobilov.

Vzhľadom na dodržiavanie pandemických opatrení sme na brigádu prizvali len mladších členov, ktorých bolo 14 členov PZ, 1 čakateľ na členstvo PZ, 2 kandidáti poľovníctva a brigády sa zúčastnili aj 2 dobrovoľníci Vanek Jakub a Tunega Romanko ml.

Nazbieraný odpad bol dovezený na zberný dvor obecného úradu.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným.

 

Roman Tunega

predseda PZ Sokolí kameň