Poľovníci v čistení prírody tento rok lámu rekordy. OPK TN – 3. miesto !

Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým užívateľom PR, ktorí sa z OPK Trenčín zapojili to tejto akcie a dopomohli k tomu, že OPK Trenčín má 3. v poradí najviac zapojených užívateľov PR. Zároveň prosíme užívateľov, ktorí odpadky zbierali ale nedali nám o tom vedieť nech tak urobia. Stačí napísať zopár viet o tom kde a kedy sa akcia konala, koľko ľudí sa jej zúčastnilo a koľko cca odpadu sa vyzbieralo. Pripojte cca 5 fotiek a my bude vaše úsilie prezentovať na našej web FB stránke. Tiež pripomíname, že môžete požiadať o príspevok na uvedenú akciu. S vyplnením žiadosti vám radi pomôžeme.

Ešte raz veľké ĎAKUJEME !

Zostávame s pozdravom „Poľovníctvo má zmysel !“

za OPK Trenčín – Erika Janíková – predseda organizačnej komisie

V roku 2022 vyhlásila SPK spolu s redakciou Halali už 4. ročník iniciatívy Čistý revír = čistá príroda. Do tohto projektu sa zapájajú užívatelia poľovných revírov zo všetkých kútov Slovenska. Štvrtý ročník, ktorý ešte trvá do konca tohto roka, prekonal všetky očakávania a prelomil doterajšie rekordy. Najaktívnejší sú zatiaľ poľovníci patriaci pod Obvodnú poľovnícku komoru Trnava, Nitra a Trenčín.

250 ton odpadu, 100 poľovných revírov      
Zapojených do projektu je už tento rok viac ako 100 užívateľov revírov, ktorí vyzbierali za 6 mesiacov zo slovenskej prírody 250 ton odpadu. Za štyri ročníky už poľovníci vyzbierali spolu viac ako 800 ton rôzneho odpadu. Sami priznávajú, že čierne skládky, ktoré likvidovali sa už v takom množstve neobnovujú a v prírode je odpadu menej ako kedysi. Stále sa však opakuje nahromadený odpad hlavne v okolí hlavných ciest, frekventovaných lesných ciest a turistických chodníkov. 

Čistenie prírody ako služba spoločnosti i spoločenská akcia

Takmer všetci užívatelia poľovných revírov, ktorí nám zaslali správu o organizovaní akcie Čistý revír=čistá príroda, spojili príjemné s užitočným a pre svojich kolegov poľovníkov a dobrovoľníkov vždy uvarili chutný guľáš z diviny, ako poďakovanie za pomoc pri čistení prírody. V tomto ročníku sa akcie zúčastnilo viac ako 3400 ľudí v 100-ke revírov. Veľkou pomocou pre poľovníkov je spolupráca miestnych obcí a samospráv, ktorá v mnohých prípadoch poskytuje likvidáciu odpadu na vlastné náklady, za čo im patrí veľké poďakovanie.

Na akciu je možné získať príspevok

SPK poskytuje pre poľovníkov po zorganizovaní akcie príspevok z Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva vo výške 50 eur. Príspevok slúži ako motivácia, aby nám poľovníci dali o organizovaní takejto akcie vedieť. Aj keď suma určite nepokryje množstvo vynaložených vlastných nákladov na zabezpečenie občerstvenia, pohonné hmoty pre zvoz odpadu, nákup plastových vriec, či ochranných pracovných pomôcok, tento rok túto možnosť využilo až 60 užívateľov, pre ktorých SPK vyplatila tento rok zatiaľ 3 000 eur. Do projektu je možné zapojiť sa ešte do konca roka. Viac informácií o možnosti zapojiť sa nájdete na stránke SPK.

Obvodná poľovnícka komorapočet užívateľov poľovných revírov
Trnava9
Nitra6
Trenčín6
Vranov nad Topľou4
Ilava4
Myjava a Senica4
Spišská Nová Ves4
Šaľa4
Zvolen4
Banská Bystrica3
Košice-okolie3
Lučenec3
Michalovce3
Považská Bystrica3
Skalica3
Veľký Krtíš3
Dunajská Streda2
Gelnica2
Humenné2
Komárno2
Levice2
Malacky2
Nové Mesto nad Váhom2
Nové Zámky2
Bardejov1
Bratislava1
Brezno1
Galanta1
Krupina1
Levoča1
Liptovský Mikuláš1
Martin1
Pezinok1
Poprad1
Rožňava1
Ružomberok1
Senec1
Stará Ľubovňa1
Stropkov1
Topoľčany1
Žiar nad Hronom1
Žilina1