Spoločné zasadnutie Rady OkO SPZ Trenčín a Konferencie OPK Trenčín

Dňa 27.02.2023 sa konalo v Trenčianskych Stankovciach spoločné zasadnutie Rady OkO SPZ Trenčín a konferencie OPK Trenčín. Predseda OkO SPZ a OPK Trenčín pán Ing. Stanislav Hladký privítal všetkých prítomných delegátov a predstavil program rokovania. Pozvanie prijal aj pán Ing. Ivan Horňáček z referátu lesného hospodárstva, odboru opravných prostriedkov Okresného úradu v Trenčíne za čo mu patrí poďakovanie. Predseda informoval delegátov o činnosti OPK TN a OkO SPZ TN za rok 2022. Ďalej informovali delegátov príslušní predsedovia jednotlivých komisií za OkO SPZ TN a OPK TN (streleckej, kynologickej, osvetovej…) o činnostiach v jednotlivých komisiách za rok 2022. Informácie o svojej činnosti taktiež podala aj disciplinárna komisia i dozorná rada. Dôležitou bola správa o hospodárení a návrhu rozpočtu na rok 2023. Na záver bol schválený návrh vyznamenaní na rok 2023.

Foto: Peter Prekop

Poľovníctvu zdar !